Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Stanowisko ds. profilaktyki i promocji zdrowia

 

Do zadań na stanowisku należy w szczególności:

 • opracowywanie i koordynowanie całokształtu działań programów prozdrowotnych zakładu jako Szpitala Promującego Zdrowie,
 • realizowanie zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia oraz wojewódzkich lub lokalnych programów promocji zdrowia,
 • organizowanie fachowego doradztwa (inicjowanie, inspirowanie oraz nadawanie kierunku działań) i banku informacji (gromadzenie materiałów edukacyjno-dydaktycznych) na rzecz promocji zdrowia,
 • nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami oraz potencjalnymi partnerami w ramach realizacji zadań,
 • opracowanie planu zawartości merytorycznej, materiałów promocyjnych, informacyjnych, redagowanie notatek prasowych, materiałów tekstowych treści strony internetowej i innych reklam,
 • podejmowanie działań na rzecz poprawy i utrzymania zdrowia hospitalizowanych pacjentów w oparciu o założenia Narodowego Programu Zdrowia,
 • sprawowanie nadzoru nad bieżącym prowadzeniem w oddziałach pozyskanych programów i dokumentacji oraz sprawozdawczości, prowadzenie systematycznej kontroli nad programem i personelem wdrożonym do realizacji zadań,
 • sporządzanie raportów z podjętych działań sporządzanie rocznych sprawozdań w zakresie realizacji promocji zdrowia i przedkładanie ich Dyrektorowi Szpitala,
 • udostępnianie dokumentacji w zakresie promocji zdrowia i programów zdrowotnych organom kontroli,
 • współpraca z pielęgniarkami oddziałowymi/koordynującymi w zakresie tworzenia planów promocji,
 • współpraca z naczelną pielęgniarką w zakresie działań promocji zdrowia realizowanych przez pielęgniarki, położne oraz ratowników medycznych zatrudnionych w tut. szpitalu,
 • ścisła współpraca z kierownikiem działu umów i rozliczeń w zakresie programów zdrowotnych, kontraktowanych z NFZ oraz finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
 • ścisła współpraca z osobą wskazaną przez dyrektora szpitala, odpowiedzialną za prawidłowe rozliczanie otrzymanych środków finansowych w zakresie programów zdrowotnych, finansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Tel. 16-677 50 41