Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych

 

Do zadań na stanowisku należy w szczególności:

 • określanie stanowisk lub rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych (odrębnie dla każdej klauzuli tajności) oraz przygotowywanie w tej sprawie projektów stosownych zarządzeń wewnętrznych,
 • przeprowadzanie, na pisemne polecenie Dyrektora, zwykłych postępowań sprawdzających dla stanowisk, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych,
 • wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa, (gdy zwykłe postępowanie sprawdzające zakończone jest wynikiem pozytywnym) i przekazywanie ich osobie sprawdzanej oraz zawiadomienie o tym Działu Kadr i Płac (przedłożenie kserokopii) i właściwego Dyrektora Pionu,
 • opracowywanie planu ochrony szpitala i nadzorowanie jego realizacji,
 • opracowanie instrukcji obiegu dokumentów niejawnych oraz nadzór nad prawidłowym obiegiem tych dokumentów,
 • opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
 • podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych, zawiadamianie o tym Dyrektora szpitala, klauzulą "poufne" lub wyższą, również właściwej służby ochrony państwa,
 • opracowywanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" w komórkach organizacyjnych szpitala oraz nadzór nad ich przestrzeganiem,
 • ustalanie zasad organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem kancelarii tajnej, zgodnie z ustawą i rozporządzeniami wykonawczymi,
 • prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 • współdziałanie z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa oraz informowanie Dyrektora o przebiegu tej współpracy,
 • przedstawianie Dyrektorowi szpitala rocznych sprawozdań wraz z wnioskami i propozycjami zmian w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • opracowywanie rocznych planów szkolenia osób dopuszczonych do informacji niejawnych,
 • prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Tel. 16-677 54 81