Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Stanowisko ds. bhp

 

Do zadań na stanowisku należy w szczególności:

 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników nowo zatrudnionych,
 • organizowanie szkoleń okresowych dla pracowników szpitala,
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej ustalania chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy, chorób zawodowych, czynników rakotwórczych i czynników szkodliwych,
 • systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • występowanie do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie BHP,
 • dokonywanie okresowych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz narażenia na powstanie chorób zawodowych,
 • przedkładanie dyrektorowi szpitala informacji o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o źródłach zagrożeń zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń,
 • udział w opracowywaniu i kontrola realizacji planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opiniowanie instrukcji dot. BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnych oraz w odbiorach technicznych nowobudowanych lub przebudowywanych obiektów, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki BHP,
 • współpraca z lekarzem zakładowym w ocenie stanu zdrowotności załogi oraz w prowadzeniu działalności profilaktycznej, a w szczególności przy organizowaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz czasowego przenoszenia pracowników ze stanowisk szkodliwych na zastępcze stanowiska pracy,
 • występowanie do dyrektora szpitala z wnioskami o wstrzymanie pracy na stanowisku pracy, grupie stanowisk lub w zagrożonym obiekcie w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia,
 • wnioskowanie do dyrektora szpitala o bezzwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który nie spełnia wymogów obowiązujących na danym stanowisku,
 • prowadzenie centralnej ewidencji wykonanych badań profilaktycznych wstępnych, okresowych, kontrolnych do celów sanitarno-epidemiologicznych wszystkich pracowników szpitala oraz monitorowanie terminów przeprowadzenia następnego badania i powiadamianie pracowników.

Tel. 16-677 53 40