Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Dział zamówień publicznych

Zadania:

 • przyjmowanie i ewidencjonowanie zapotrzebowań zaakceptowanych przez dyrektora bądź głównego księgowego
 • wnioskowanie o wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie zaakceptowanego zapotrzebowania
 • przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane
 • przekazywanie bezpośrednio do realizacji komórce merytorycznej dokonującej zakupu zapotrzebowań o wartości szacunkowej nie przekraczających wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa określona jest w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
 • udział w pracach komisji przetargowych i zespołach powołanych przez dyrektora oraz protokołowanie posiedzeń
 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • przygotowywanie projektów umów związanych z wydatkowaniem środków publicznych
 • redagowanie i przesyłanie ogłoszeń w sprawach zamówień publicznych wymaganych ustawą
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami wynikającej z czynności zamawiającego w toku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • prowadzenie rejestru postępowań, rejestru zawartych umów oraz wysłanej korespondencji dla potrzeb zamawiającego oraz organów kontroli
  sporządzanie sprawozdań o udzielonych zamówieniach w I kwartale każdego roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie i przekazywanie ich prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych
 • archiwizowanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań w sprawach zamówień publicznych oraz udostępnianie dokumentacji stronom na ich wniosek
 • bieżące monitorowanie informacji udzielanych przez Urząd Zamówień Publicznych w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. oraz stałe doskonalenie zawodowe

 

tel. (16) 677 50 63
      (16) 677 50 65
      (16) 677 54 78

faks: (16) 677 50 64

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kategoria: