Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Dział Obsługi Kontrahentów Zewnętrznych

Dział Obsługi Kontrahentów Zewnętrznych obejmuje w szczególności swym zakresem:

 1.  Monitorowanie i nadzorowanie realizacji umów z kontrahentami zewnętrznymi w zakresie przekazanych usług niemedycznych na zewnątrz,
 2. Zapewnienie prawidłowego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi współpracującymi z kontrahentami zewnętrznymi, 
 3. Przygotowywanie postępowań przetargowych w zakresie usług niemedycznych, 
 4. Nadzór nad prawidłową realizacją zawartych umów w szczególności w zakresie usług żywienia pacjentów, prania, naprawy samochodów itp. w tym:
  1.  organizacja procesu żywienia pacjentów,
  2.  kontrola jakości wykonywania usług żywienia, prania, napraw itp. przyjmowanie,
  3. kontrolowanie i zatwierdzanie faktur od kontrahentów zewnętrznych,
 5. Nadzór nad Stacją Kontroli Pojazdów, 
 6. Pozyskiwanie sponsorów i środków  finansowych krajowych i UE,
 7. Monitorowanie rynku programów finansowanych ze środków UE oraz z funduszy krajowych, skierowanych do zakładów opieki zdrowotnej, jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im jednostek, stowarzyszeń, a także pracowników służby zdrowia i kadry zarządzającej,
 8. Opracowywanie analiz rynku w kontekście pozyskiwania przez Szpital nowych źródeł finansowania,
 9. Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji i kompletowanie załączników przy współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi,
 10. Wdrażanie, promocja i monitoring projektów realizowanych przez Szpital, 
 11. Współpraca w rozliczaniu projektów realizowanych przez Szpital,
 12. Współtworzenie polityki umożliwiającej pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowych, 
 13. Pozyskiwanie sponsorów,
 14. Realizowanie zadań z zakresu współpracy Szpitala z instytucjami sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego,
 15. Organizacja i udział w konferencjach, wystawach, targach dotyczących ochrony zdrowia i promocji Szpitala, 
 16. Prowadzenie działań marketingowych pod kątem działalności gospodarczej Szpitala,
 17. Współudział w kreowaniu zmian organizacyjnych Szpitala,
 18. Budowanie dobrych relacji z kontrahentami.