Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

DZP/32/PN/2017

Roboty budowlane pn.: 1. Przebudowa wraz z technologią pomieszczeń Oddziału Dermatologicznego na Oddział Kardiologii Inwazyjnej oraz 2. Przebudowa wraz z technologią pomieszczeń administracyjnych na Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej – w ramach zadania nr 3 – Roboty budowlane – w ramach projektu pn. „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu’’, realizowany w ramach Priorytetu VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Załączniki:
Pobierz plik (OGŁOSZENIE o zamówieniu.pdf)OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.90 kB2017-08-28 14:15
Pobierz plik (2. SIWZ-32-2017 - REHABILIT. KARDIOLOG. i INWAZ.-wszp.pl.doc)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ).518 kB2017-08-28 14:15
Pobierz plik (2.I Opis przedmiotu zam. - I. Kardiologia inwazyjna.doc)Zał. umowy - opis przedmiotu zamówienia / I etap zam.: KARDIOLOGIA INWAZYJNA.102 kB2017-08-28 14:16
Pobierz plik (2.II Opis przedmiotu zam. - II. Rehabilitacja kardiolog..doc)Zał. umowy - opis przedmiotu zamówienia / II etap zam.: REHABILITACJA KARDIOLOG.84 kB2017-08-28 14:17
Pobierz plik (I  etap - KARDIOLOGIA INWAZYJNA.zip)DOKUMENTACJA budowlana i kosztorysy - I etap zam.: KARDIOLOGIA INWAZYJNA.40564 kB2017-08-28 14:19
Pobierz plik (II etap - REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA.zip)DOKUMENTACJA budowlana i kosztorysy - II etap zam.: REHABILITACJA KARDIOLOG.40812 kB2017-08-28 14:21
Pobierz plik (przesunięcie terminu składania ofert.doc)Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium69 kB2017-09-11 10:40
Pobierz plik (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.doc)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia25 kB2017-09-11 10:41
Pobierz plik (4. II przesunięcie terminu składania i otw. ofert.doc)Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium/II-gi raz72 kB2017-09-15 12:12
Pobierz plik (4. II Ogł. o zm. ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / II-gi raz.26 kB2017-09-15 12:15
Pobierz plik (5.4 III. OGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia.pdf)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia / III-ci raz.117 kB2017-09-19 13:48
Pobierz plik (5.4 III przesunięcie terminu składania i otw. ofert.pdf)O zmianie terminów: składania i otw. ofert oraz wniesienia wadium / III-ci raz.285 kB2017-09-19 13:53
Pobierz plik (5.4 IV  przesunięcie terminu składania i otw. ofert.pdf)O zmianie terminów: składania i otw. ofert oraz wniesienia wadium / IV raz.117 kB2017-09-22 13:01
Pobierz plik (6.6 Odp. na pyt. w  PN-32-2017 - 10 zest.- na wszp.pl.doc)Odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawców - 10 zestawów.749 kB2017-09-22 13:02
Pobierz plik (6.6  Zał. nr 1 do odpowiedzi na pytania na wszp.pl.doc)Załącznik nr 1 do odpowiedzi zamawiającego na pytania wykonawców.184 kB2017-09-22 13:27
Pobierz plik (7. Informacja z otwarcia ofert - PN-32-2017.doc)Informacja z otwarcia ofert.475 kB2017-09-27 13:15
Pobierz plik (9.8 O zmianie nazwy projektu.doc)Informacja zamawiającego o korekcie nazwy projektu.93 kB2017-10-04 15:54
Pobierz plik (10.9 ZAWIADOMIEN. wyniku postęp. PN-32-2017r. - na wszp.pdf)ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty.370 kB2017-10-05 12:06