Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

OGŁOSZENIE

(Postępowanie nr XVII-KO/2013)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:
Zad. 1 usługi lekarskie w Zakładzie Medycyny Nuklearnej (wymagania: specjalista z zakresu medycyny nuklearnej)

Zad. 2 całodobowe zabezpieczenie usług anestezjologicznych

Zad. 3 świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w podstawowych godzinach ordynacji w:
a) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (ambulatorium internistyczne, ortopedyczne, chirurgiczne)
b) Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,

Zad. 4 świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w godzinach ustalonych u Udzielającego Zamówienie na pełnienie dyżurów medycznych w:
a) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ( ambulatorium internistyczne, ortopedyczne, chirurgiczne),
b) Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
c) Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka,
d) Oddziale Chirurgii Dzieci

i zaprasza do składania ofert

Konkurs rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE

(Postępowanie nr XVI-KO/2013)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
o g ł a s z a ponownie k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

zad.1 zabezpieczenia usług lekarskich w karetkach specjalistycznych
zad.2 zabezpieczenie usług lekarskich w podstawowej nocnej i świątecznej opiece ambulatoryjnej i wyjazdowej

i zaprasza do składania ofert

Konkurs rozstrzygnięty

Ogłosznie

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym

Działając na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr 295/5871/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości i lokali użytkowych w związku z  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U, z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym


OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
o g ł a s z a k o n k u r s o f e r t


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

zad.1 świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w podstawowych godzinach ordynacji w:
a) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (ambulatorium internistyczne, ortopedyczne, chirurgiczne)
b) Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,
c) Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka,

zad. 2 świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w godzinach ustalonych u Udzielającego Zamówienie na pełnienie dyżurów medycznych w:
a) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym ( ambulatorium internistyczne, ortopedyczne,chirurgiczne),
b) Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
c) Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka,
d) Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym,
e) Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologii ( dyżur łączony z Oddziałem Gastroenterologicznym)
f) Oddziale Chirurgii Dzieci

Zad.3 świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Poradni Onkologicznej (wymagania: specjalista z zakresu onkologii)

i zaprasza do składania ofert

Konkurs rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

o g ł a s z a  k o n k u r s  o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


zad.1 usługi lekarskie w oddziale chirurgicznym dla dzieci, wymagania: specjalista chirurgii dziecięcej

zad.2 usługi lekarskie w Zakładzie Medycyny Nuklearnej wymagania: specjalista z zakresu medycyny nuklearnej

zad.3 usługi lekarskie w oddziale otolaryngologicznym wymagania: co najmniej 1 raz w tygodniu

zad.4 leczenie stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym osób niepełnosprawnych wymagania: lekarz dentysta posiadający co najmniej specjalizację I stopnia w zakresie stomatologii ogólnej lub w zakresie chirurgii stomatologicznej

Zad.5 całodobowe zabezpieczenie usług anestezjologicznych

Zad.6 usługi lekarskie w oddziale onkologicznym od poniedziałku do piątki w godz.15.00-22.00 i w soboty od 12.00 do 19.00

Zad.7 wykonywanie zabiegów hemodializ u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek

Zad.8 wykonywanie mammografii

Zad.9 wykonywanie densydometrii

i zaprasza do składania ofert

Konkurs rozstrzygnięty

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

o g ł a s z a  k o n k u r s  o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


zad.1 zabezpieczenia usług lekarskich w karetkach specjalistycznych

zad.2 zabezpieczenie usług lekarskich w podstawowej nocnej i świątecznej opiece ambulatoryjnej i wyjazdowej

i zaprasza do składania ofert

Postępowanie unieważnione

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
o g ł a s z a  k o n k u r s  o f e r t


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:


zad.1 zabezpieczenia usług lekarskich w karetkach specjalistycznych
zad.2 zabezpieczenie usług lekarskich w podstawowej nocnej i świątecznej opiece ambulatoryjnej i wyjazdowej

i zaprasza do składania ofert

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
o g ł a s z a k o n k u r s o f e r t

Na podstawie:
art. 26, 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz.217) zapraszam do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w niżej wymienionym zakresie:

zad. 1 badania histopatologiczne
zad.2 badania cytologiczne ginekologiczne

Konkurs rozstrzygnięty