Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Zapytanie ofertowe

dotyczące: montażu klimatyzatorów

 I. Zamawiający

 Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl.  tel. (016) 677-51-24   faks (016) 677-54-82

 II. Opis przedmiotu zamówienia 

Montaż 2 szt. klimatyzatorów o mocy chłodniczej ok 5,0 kW każdy w pomieszczeniu poczekalni przy Poradni Medycyny Pracy. Pomieszczenie poczekalni o kubaturze 250 m3        z sufitem podwieszanym bez okien, długość pomieszczenia 26 mb. Odległość do jednostki zewnętrznej 7 mb. Odprowadzenie skroplin wymuszone (pompka). Montaż jednostki zewnętrznej na wysokości do 3 m od poziomu gruntu (ściana zewnętrzna, kierunek zachód). Prowadzenie przewodów freonowych przez pomieszczenia gabinetów lekarskich. Podłączenie elektryczne z rozdzielni przy poczekalni. Łączna długość przewodu elektrycznego ok 30 mb do ułożenia w istniejących korytach kablowych w suficie podwieszanym.

III. Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. 14 dni - od daty podpisania umowy.

2. Podpisanie umowy – do 5 dni roboczych od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający informuje, że ze względów finansowych rezygnuje na chwilę obecną z realizacji zadania.

Zapytanie ofertowe

dotyczące: wykonania robót remontowo-budowlanych na Oddziale Kardiologii

                     i OIOK-u Wojewódzkiego Szpitala im.Św.Ojca Pio w Przemyślu

  Opis przedmiotu zamówienia

   1.Odnowienie malowania emulsyjnego sufitów i ścian w salach łóżkowych i pomieszczeniach administracyjnych.

   2.Odnowienie malowania olejnego lamperii w pomieszczeniach łóżkowych i pomieszczeniach administracyjnych.

   3.Odnowienie malowania drzwi wewnętrznych drewnianych wraz z ościeżnicą drewnianą.

   4.Wykonanie natrysku w pomieszczeniu łazienki z przystosowaniem go dla pacjentów niepełnosprawnych.

   5.Remont kabin natryskowych.

   6.Wykonanie dwóch nowych kabin natryskowych

   7.Montaż uchwytów rehabilitacyjnych dla pacjentów niepełnosprawnych.

   8.Montaż nowych drzwi do pomieszczeń

     Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączonym przedmiarze robót. Ponadto Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń Oddziału Kardiologii i Oddziału OIOK-u  jeszcze przed złożeniem oferty ze względu na specyfikę prowadzenia robót /czynne oddziały szpitalne/

Zapytanie ofertowe

dotyczące: montażu klimatyzatorów

 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

I. Zamawiający

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl.  tel. (016) 677-51-24   faks (016) 677-54-82

II. Opis przedmiotu zamówienia

Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Zakładu Rentgenodiagnostyki (2 szt) Laboratorium (2szt) Serwerowni (1szt). Dokładny opis zamówienia znajduje się w załączniku do zapytania ofertowego. Realizacja zamówienia odbywać się będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap to montaż urządzeń w pomieszczeniu Laboratorium i Serwerowni. Montaż pozostałych urządzeń realizowany będzie po upływie 30 dni od zakończenia etapu pierwszego. Fakturowanie odbywać się będzie w dwóch etapach zgodnie z terminami realizacji prac.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty prosimy potencjalnych wykonawców o zapoznanie się na miejscu z dokumentacją oraz zakresem prac. Wykaz urządzeń i danych do instalacji stanowi załącznik do zapytania.

Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe

dotyczące: wykonania robót instalacyjnych polegających na wymianie rurociągu   

   cyrkulacji ciepłej wody wraz z armaturą w piwnicy bloku D Wojewódzkiego Szpitala

   im. Św.Ojca Pio w Przemyślu .

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa obuwia profilaktycznego medycznego dla pracowników Szpitala.

Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje:

Obuwie profilaktyczne damskie  - par 400

Obuwie profilaktyczne męskie -   par 200

Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe

Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Centralnej Rejestracji Zespołu Poradni Specjalistycznych  Wojewódzkiego Szpitala im.Św.Ojca Pio w Przemyślu

Zapytanie ofertowe

dotyczące dostawy odzieży dla Ratownictwa Medycznego odpowiadającej wymogom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. (Dz. U. 2010, Nr 209, poz. 1382) 

Łącznie przedmiot zamówienia obejmuje:

Koszula barwa fluorescencyjna czerwona długi rękaw- 70 szt.

Koszulka t-shirt fluorescencyjna czerwona z krótkimi rękawami – 80 szt.

Spodnie letnie barwa fluorescencyjna czerwona -80 szt.

Bluza polar barwa fluorescencyjna czerwona -5 szt.

ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe

Dotyczące: wykonania pomiarów elektrycznych

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

I. Zamawiający 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

37-700 Przemyśl.  tel. (016) 677-51-24   faks (016) 677-54-82

 II. Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie pomiarów elektrycznych we wszystkich obiektach szpitala w następującym zakresie:

- pomiary impedancji pętli zwarcia

- pomiary rezystancji izolacji

- pomiary (badanie) zabezpieczeń różnicowo – prądowych

- pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.

- pomiary i oględziny instalacji odgromowej

Całość zamówienia obejmuje wykonanie pomiarów oraz sporządzenie pełnej dokumentacji.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty prosimy potencjalnych wykonawców o zapoznanie się na miejscu z dokumentacją oraz zakresem prac. Wykaz obiektów stanowi załącznik do zapytania.

Rozstrzygnięte