Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

OGŁOSZENIE

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym


Działając na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr 295/5871/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2010 r.  w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości i lokali użytkowych w związku z  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U, z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie przetargowym

Lp.

Nr geodezyjny działki

Obręb geodezyjny

Położenie nieruchomości

Pow. działki

KW

Powierzchnia przedmiotu najmu

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość  miesięcznego czynszu najmu (netto)

Termin wnoszenia opłat

1.

264/2

Nr 203

Miasto Przemyśl

Przemyśl              ul. Monte Cassino 18

11,7792 ha

PR1P/00073324/9

Pomieszczenie magazynowe wraz z pomieszczeniem zaplecza 
w Budynku
Technicznym  (Warsztatów)   o łącznej pow.                83,60 m2

Pomieszczenia magazynowe.

Zgodnie z ofertą przetargową – cena wywoławcza

9,00 zł  za 1 m2

raz w miesiącu /z góry/
w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT

Unieważnia się postępowanie w związku z brakiem zainteresowanych.

OGŁOSZENIE

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

Działając na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr 295/5871/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości i lokali użytkowych w związku z  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U, z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

Lp.

Nr geodezyjny działki

Obręb geodezyjny

Położenie nieruchomości

Pow. działki

KW

Powierzchnia przedmiotu najmu

Przeznaczenie nieruchomości

Wysokość  miesięcznego czynszu najmu (netto)

Termin wnoszenia opłat

1.

264/2

Nr 203

Miasto Przemyśl

Przemyśl              ul. Monte Cassino 18

11,7792 ha

PR1P/00073324/9

Pomieszczenie w bloku „B”
 o pow.

19,10 m2

Pomieszczenie przeznaczone na świadczenie usług pielęgniarskich.

268,16 zł

raz w miesiącu /z góry/ w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT

 

Zapytanie ofertowe

dotyczące: dostawa i montaż myjni-dezynfektor DEKO 190 E

Opis przedmiotu zamówienia

 

Dostawa i montaż myjni-dezynfektora DEKO 190 E (z własną wytwornicą pary). Myjnia-dezynfektor zainstalowana zostanie w miejsce istniejącego dotychczas urządzenia. Miejsce podłączenia elektrycznego - gniazdo 3-fazowe (32A) z wyłącznikiem, odpływ kanalizacyjny 110mm na wysokości 15 cm nad poziomem posadzki, doprowadzona ciepła i zimna woda.  

Rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe

dotyczące: dostawy i montażu rolet okiennych materiałowych (wewnętrznych) dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 514 szt. rolet okiennych materiałowych (wewnętrznych) w kasetach z prowadnicami na 132 szt. oknach (PCV) w wymienionych

w pkt. 3 komórkach organizacyjnych tutejszego Szpitala.

ROZSTRZYGNIETE

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  w Przemyślu

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zad.1. świadczenia zdrowotne  na pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Naczyniowej

Zad.2.  świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Poradni Chirurgii Naczyniowej

wymagania: specjalista chirurgii naczyń

 

i zaprasza do składania ofert

ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe

Wykonanie remontu pokrycia dachowego hali obsługowo-naprawczej byłej bazy WKTS

Zapytanie ofertowe

Wykonanie remontu pokrycia dachowego hali obsługowo-naprawczej byłej bazy WKTS

UNIEWAŻNIONO

Konkurs

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ogłasza

K O N K U R S

na stanowisko:
· Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
· Pielęgniarki oddziałowej Oddziału Okulistycznego
· Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci