Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Zapytanie ofertowe

dotyczące   opracowania  dokumentacji   projektowo – kosztorysowej   zadania pn. „Modernizacja  oddziałów  szpitala ‘’ 

UNIEWAŻNIONE

Zapytanie ofertowe

dotyczące; okresowego przeglądu technicznego, konserwacji i legalizacji gaśnic proszkowych

 

II Opis przedmiotu zamówienia;

1 Wykonanie przeglądu technicznego gaśnic proszkowych

2 Konserwacja gaśnic proszkowych

3 Legalizacja gaśnic proszkowych

4 Sporządzenie protokołów z wykonanego przeglądu.

ROZSTRZYGNIĘTE

KONKURS OFERT

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  w Przemyślu

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

zad.1 świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w podstawowych godzinach ordynacji oraz w godzinach ustalonych u Udzielającego Zamówienie na pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem Patologii Noworodka

wymagania: specjalista z zakresu neonatologii

Zad.2 świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w godzinach ustalonych u Udzielającego Zamówienie na pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego,

Zad.3 świadczenia zdrowotne udzielane w podstawowych  godzinach ordynacji w dni powszednie na podstawie zgłaszanych potrzeb przez Ordynatora Oddziału Otolaryngologicznego. 

 

 

i zaprasza do składania ofert

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY 

Zapytanie ofertowe

na  oczyszczenie urządzeń kanalizacyjnych  podczyszczalni ścieków Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego przy  ul.Rogozińskiego.

KONKURS OFERT

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t


na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

zad.1 świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w podstawowych godzinach ordynacji oraz
w godzinach ustalonych u Udzielającego Zamówienie na pełnienie dyżurów medycznych w Szpitalnym
Oddziale Ratunkowym – boks internistyczny;

Zad.2 świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w godzinach ustalonych u Udzielającego
Zamówienie na pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Neonatologicznym z Pododdziałem
Patologii Noworodka.

Zad.3 świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii polegające
w szczególności na wykonywaniu znieczuleń do zabiegów w trybie planowym i nagłym dla
potrzeb Oddziału Chirurgii Naczyniowej z Blokiem Operacyjnym i Pracowni Angiografii.
Wymagania: lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

i zaprasza do składania ofert

ROZSTRZYGNIĘTY

Zapytanie ofertowe

ROZSTRZYGNIĘTE

 dotyczące: dostawa i montaż maceratora  do  izolatki

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) .

II. Opis przedmiotu zamówienia

 

Dostawa i montaż maceratora do dekontaminacji, utylizacji basenów, kaczek i misek jednorazowego użytku o wymiarach w mm do 1000/500/400 i ładowności jeden basen lub jedna kaczka .

Konkurs

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ogłasza


K O N K U R S


na stanowisko:

Naczelnej Pielęgniarki


Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć dokumenty określone w §12 ust.1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r.w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012.182).

Zapytanie ofertowe

dotycząca: przeglądu technicznego systemu wentylacji i klimatyzacji

 

1. Wykonanie przeglądu technicznego systemu wentylacji i klimatyzacji mechanicznej wraz z układem systemu automatyki w tym:

-ogólne oględziny urządzeń w tym sprawdzenie stanu zanieczyszczenia

-sprawdzenie działania central wentylacyjnych (silnik, paski, łożyska, wentylator)

-sprawdzenie elementów wykonawczych sterowania (zawory, siłowniki, przepustnice)

-sprawdzenie pod względem elektrycznym (połączenia, izolacja, szafy sterownicze, test automatyki, sprawdzenie nastaw)

-sprawdzenie instalacji chłodniczej (szczelność, ciśnienia, temperatury, działanie zespołu sprężarek)

2. Sporządzenie protokołów z wykonanego przeglądu, zawierających wykaz usterek oraz wycenę prac jakie należy wykonać w celu ich usunięcia.

Przed przystąpieniem do złożenia oferty prosimy potencjalnych wykonawców o zapoznanie się na miejscu z dokumentacją oraz zakresem prac. Wykaz central wentylacyjnych stanowi załącznik do zapytania.

ROZSTRZYGNIĘTE