Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

ZAPROSZENIE - „ Sukcesywne dostawy pieczywa, produktów piekarniczych i wędlin"

Nasz znak: WSz/DŻ/60/30/2019                                                                   

Przemyśl, dnia 05.12.2019 r.

ROZSTRZYGNIĘTY

ZAPROSZENIE

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) i w oparciu o obowiązujący z Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

P.o. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na: „ Sukcesywne dostawy pieczywa, produktów piekarniczych i wędlin”.

O G Ł O S Z E N I E O II PISEMNYM POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM

Znak: Wsz-DAT-1/ZKS/02/2019

Data: 06.12.2019 r.    

OGŁOSZENIE UNIEWAŻNIONE - BRAK OFERT

O G Ł O S Z E N I E

II  PISEMNYM  POSTĘPOWANIU  PRZETARGOWYM

(I przetarg odbył się 28 listopada 2019 roku)

NA  SPRZEDAŻ  RUCHOMYCH  AKTYWÓW  TRWAŁYCH

WCHODZĄCYCH  W  SKŁAD  MIENIA

WOJEWÓDZKIEGO  SZPITALA  IM.  ŚW.  OJCA PIO  W  PRZEMYŚLU

Na podstawie: art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2019 poz. 1145, z dnia 19 czerwca 2019 r.);art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190, z dnia 23 listopada 2018 r.); uchwały nr XII/185/11, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, z dnia 29 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. nr 161 poz. 2322 z dnia 10 października 2011r. z późn. zm.); zarządzenia nr 109/2019 Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, z dnia 11 września 2019 r.

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ROZSTRZYGNIĘTY

     O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSZ.ORG/4/46 /VII-KO/2019

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM I USŁUGI KURIERSKIE

Komórka organizacyjna: Dział Gospodarczy

Znak sprawy: WSz/DAT-1 /296 / 2019

Data: 06.12.2019 r.

ROZSTRZYGNIĘTY

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA USŁUGI POCZTOWE W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM
I USŁUGI KURIERSKIE

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio
w Przemyślu w związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.) oraz w oparciu o obowiązujący
u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu kieruje zapytanie ofertowe
i zaprasza do złożenia oferty na usługi pocztowe zgodnie z opisem określonym w „Formularzu cenowym” niniejszej dokumentacji, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega co następuje:

1. Nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych oraz równoważnych.

2. Rozliczenia z Zamawiającym mogą się odbywać tylko w walucie polskiej.

3. Zamawiający zastrzega sobie dla usług w obrocie krajowym osobiste wykonanie

   Zamówienia przez Wykonawcę bez udziału podwykonawców.

Zapytanie ofertowe - Dostawa odzieży i obuwia

Nasz znak:        WSz/DAT-1/ 95 /2019

Data:                20.11.2019 r.

ROZSTRZYGNIĘTY

ZAPROSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert  na:

 

Dostawa odzieży i obuwia dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala im. Św Ojca Pio w Przemyślu

 

I. Zamawiający:

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

ul. Monte Cassino 18,

37-700 Przemyśl

Zapytanie ofertowe dot. wykonania demontażu, dostawy i montażu okien PCV

Komórka organizacyjna: Dział Techniczny

Znak sprawy: WSZ/DAT-2/…../2019

Data: 05.11.2019 r.

ROZSTRZYGNIĘTY

Zapytanie ofertowe

 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na wykonanie demontażu, dostawy i montażu okien PCV opisanych w załączonym do postępowania opisie przedmiotu zamówienia na poziomie 3 w bud. E.

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Zaproszenie do składania ofert

ROZSTRZYGNIĘTY

 

Konserwacja i naprawa urządzeń dźwigowych Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zlokalizowanych w:

1)    obiektach Szpitala ul. Monte Cassino 18,

2)    budynku Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego przy   ul. Rogozińskiego 30,

3)    budynku Przychodni ul. Sportowa 6