Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

logo_wszpherbDyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  w Przemyślu

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

zad.1 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradniach Specjalistycznych:

- Urazowo-Ortopedycznej dla dorosłych,

- Urazowo-Ortopedycznej dla dzieci,

zad.2 konsultacje neurochirurgiczne na terenie Szpitala

zad.3 dyżury lekarskie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

zad.4 dyżury "pod telefonem" w:

- Oddziale Urologicznym w dni powszednie od godz.1515 do 700 dnia następnego, niedziele, święta i dni wolne od pracy od 700 do 700

- Oddziale Otolaryngologicznym:

poniedziałki, wtorki, środy od godz.1435 do godz.700
czwartki od godz.1635 do godz.700
piątki od godz.1610 do godz.700
niedziele, święta i dni wolne od pracy od 700 do 7
00

zad.5 wykonywanie badań laboratoryjnych w kierunku przewlekłego zapalenia wątroby wywołanego wirusami B i C.

i zaprasza do składania ofert.

Umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostaną zawarte na okres 12 miesięcy od daty zakończenia postępowania.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekty umów oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek D-1 pok.227 ).

Osobą kontaktową jest mgr Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel.(16) 677 5050

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 20 września 2011r. do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:  

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych …………...”

i podaniem swojego adresu zwrotnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 września 2011r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej (Budynek D-1) pok.228a

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia informuje, że:

1) zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz jego zakończenia bez wyboru oferty,

2) Konkurs przeznaczony jest dla osób nieposiadających umowę o pracę zawartą z Wojewódzkim Szpitalem im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,