Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza do składania ofert.

logo_wszpherbDyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio  w Przemyślu

o g ł a s z a   k o n k u r s   o f e r t

na udzielanie świadczeń zdrowotnych:

 

zad.1 podstawowa nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska w POZ  na terenie powiatu przemyskiego i miasta Przemyśl

zad.2 dyżury w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (boks ortopedyczny, internistycznych, chirurgiczny)

zad.3 dyżury w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

i zaprasza do składania ofert.

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta od 01.04.2011r. do 31.12.2011r.

Szczegółowe warunki konkursu wraz z materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu w tym projekt umowy oraz formularze oferty zostaną udostępnione oferentom od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie  Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu  przy ul. Monte Cassino 18 ( Budynek D-1 pok.227 ).

Osobą kontaktową jest mgr Anna Dańko – st. specjalista ds. organizacyjnych tel .(016)677 5050

Oferty należy złożyć lub przesłać w kopercie zamkniętej do dnia 14 marca 2011r. do godz. 10.00 pod adresem:

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 

37-700 Przemyśl

ul. Monte Cassino 18

z adnotacją na kopercie:  

,,Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych …………...”

i podaniem swojego adresu zwrotnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2011r. o godz. 10.15 w Sali konferencyjnej (Budynek D-1) pok.228a

Termin związania z ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia informuje, że:

1) zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz jego zakończenia bez wyboru oferty,

2) w przypadku, gdy cena oferty Oferenta przewyższałaby wartość środków przeznaczonych przez Udzielającego zamówienia na realizację świadczeń, dopuszcza się negocjacje w tym zakresie, które będą prowadzone przez Dyrekcję Szpitala,

3) Oferent ma prawo do składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie §16 i 17  Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 roku w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne (DZ.U. 98.93.592).