Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

USŁUGĘ KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI WYDRUKU I URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH

 ROZSTRZYGNIĘTY

ZAPROSZENIE

 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:

usługę kompleksowej obsługi wydruku i urządzeń drukujących

 1. I.Wymagane dokumenty i warunki stawiane wykonawcom / oferentom:
 • złożenie jednej oferty wg treści załącznika nr 1 do niniejszego zaproszenia.

 1. II.Miejsce, termin składania i inne warunki ofert:
 2. Oferty pisemne należy składać w zaklejonych kopertach z napisem: ,, usługA kompleksowej obsługi wydruku i urządzeń drukujących’’ Koperta powinna zawierać również nazwę i adres oferenta.
 3. Termin składania ofert do godz. 10.00 – dnia: 21.12.2018r. – w siedzibie zamawiającego: 37-700 Przemyśl ; ul. Monte Cassino 18 ; lokal - Biuro Podawcze ; budynek Administracji .
  1. Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania.
  2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi oferent.

 1. III.Wybór wykonawcy nastąpi w terminie do dnia: 27.12.2018r.
 2. IV.Kryteria oceny ofert:

– przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował

 • kryterium ceny                                               –          znaczenie 100 %,

– a więc zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza, tzn. ta, która zostanie uznana jako ważna i  będzie przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i dodatkowego(-ych) kryterium(-ów), określonego(-ych) powyżej, a odnoszących się do przedmiotu zamówienia /ofertę z najniższą ceną *.

 1. V.O wyborze oferty najkorzystniejszej oferenci zostaną powiadomieni pisemnie. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta spełni wymagania określone            w niniejszym zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria jw.
  1. VI.Dodatkowe informacje dotyczące realizacji zamówienia:
   1. siedziba Zamawiającego jw. – lokal pomieszczenie Informatyków / budynek C w dni robocze w godz.: 7.00 – 15.00,
   2. kontakt telefoniczny / nr tel.: 509334887 / pracownik: Krzysztof Szczepanik .

 

Załączniki:

 • / zał. nr 1.
 • projekt Umowy / zał. nr 2.
 • druk do złożenia oferty oraz oświadczenia / zał. nr 3.
 • wykaz urządzeń / zał. nr 4

Załączniki:
Pobierz plik (Zaproszenie do składania ofert.doc)Zaproszenie do składania ofert.doc150 kB2018-12-13 13:40
Pobierz plik (Zał. nr 1 - ogólne warunki zamówienia.docx)Zał. nr 1 - ogólne warunki zamówienia.docx23 kB2018-12-13 13:40
Pobierz plik (Zał. nr 2 - projekt Umowy.docx)Zał. nr 2 - projekt Umowy.docx20 kB2018-12-13 13:40
Pobierz plik (Zał. nr 3 - druk do złożenia oferty.doc)Zał. nr 3 - druk do złożenia oferty.doc47 kB2018-12-13 13:40
Pobierz plik (Zał. nr 4 - spis drukarki.xlsx)Zał. nr 4 - spis drukarki.xlsx30 kB2018-12-13 13:40
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert 21.12.2018.docx)Informacja z otwarcia ofert 21.12.2018.docx13 kB2018-12-27 13:19
Pobierz plik (Protokół 21.12.2018.doc)Protokół 21.12.2018.doc38 kB2018-12-27 13:20