Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Zaproszenie do składania ofert

 ROZSTRZYGNIĘTE

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl

Zaprasza do złożenia ofert na dostawy ziemiopłodów.

 

19 marca 2018r.

Kryterium wyboru oferty stanowiła najniższa cena, w związku z powyższym jako najkorzystniejszą dla zadań 1,2,3,4 wybrano ofertę firmy:

„ Krzyś –Pol”

Hurtownia Owocowo-Warzywna

Ul. Słowackiego 29

37-500 Jarosław

Szczegóły znajdują się w załączniku