Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

ŚWIADCZENIE USŁUG NAPRAW POJAZDÓW

ROZSTRZYGNIĘTE

O G Ł O S Z E N I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
ul. Monte Cassino 18
37-700 Przemyśl
NIP: 795-20-66-984, REGON: 000314684

Komórka organizacyjna: Dział Gospodarczy
Znak sprawy: WSzp-DAT-1/122/2020
Data: 21.05.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro.

AM_04_2020_45 Zakup, montaż oraz instalacja unitu stomatologicznego

ROZSTRZYGNIĘTE

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 27.09.2019 r.) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro.

Zakup, montaż oraz instalacja unitu stomatologicznego

Konkurs - Przegląd budowlany

Komórka organizacyjna: Dział Techniczny i Aparatury Medycznej
Znak sprawy: WSz-DTiAM.222.1.2020
Data: 24.04.2020r.

 

ROZSTRZYGNIĘTE

 

Zapytanie ofertowe

 

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro.

Powtórzone postępowanie - Sukcesywny odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z obiektu Kuchni Szpitalnej

Nasz znak: WSz/DŻ/60/02/2020  

Przemyśl, dnia 16.03.2020 r.

Poprzedni konkurs na odbiór odpadów pokonsumpcyjnych unieważniono, ze względu na wycofanie oferty przez podmiot, który wystąpił w konkursie. Poniżej zaproszenie do powtórzonego postępowania.

ZAPROSZENIE

Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) i w oparciu o obowiązujący z Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:

Sukcesywny odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z obiektu Kuchni Szpitalnej

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

ROZSTRZYGNIĘTY / UNIEWAŻNIONY (PLIKI W ZAŁĄCZNIKU)

 

   O G Ł O S Z EN I E

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

37-700 Przemyśl, ul. Monte Cassino 18

REGON 000314684, NIP 795-206-69-84

WSz.ODR/4/46/II/KO/2020

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

„Sukcesywny odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z obiektu Kuchni Szpitalnej”

Nasz znak: WSz/DŻ/60/1/2020

Przemyśl,dnia 04.03.2020 r.

ROZSTRZYGNIĘTY

ZAPROSZENIE


Postępowanie prowadzone jest przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu
w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) i w oparciu o obowiązujący z Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza do składania ofert na:
„Sukcesywny odbiór odpadów pokonsumpcyjnych z obiektu Kuchni Szpitalnej”