Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Dni promocji zdrowia

 

 

STYCZEŃ

26 stycznia – Dzień Transplantologii. Dla upamiętnienia pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce, który wykonano 26 stycznia 1966 r. 

Światowy Dzień Pomocy Chorym na Trąd - ostatnia niedziela stycznia. Obchodzony od 1945 roku.

 

LUTY

4 lutego - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. Ustanowiony podczas Światowego Szczytu do Walki z Rakiem zorganizowanym pod egidą Prezydenta Francji i Dyrektora Generalnego UNESCO w lutym 2000 roku w Paryżu. Wyznaczono wówczas datę 4 lutego jako Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem.

11 lutego – Światowy Dzień Chorego. Ustanowił go Jan Paweł II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego z 13 maja 1992 r. Jednocześnie wyznaczył na obchody Dnia Chorego dzień 11 lutego, w którym Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Obchodzony od 1993 roku.

14 lutego – Dzień Chorego na Padaczkę. Dla chorych i ich rodzin padaczka wiąże się z pokonywaniem różnorodnych trudności życia codziennego. Tylko zrozumienie podstaw i objawów tej choroby w znaczący sposób może przyczynić się do zmniejszenia wyobcowania chorych.

23 lutego – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Zdrowia, dzień 23 lutego to Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Celem akcji podejmowanych z okazji tego dnia jest upowszechnianie i rozwijanie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zmiana postaw społecznych w stosunku do osób chorych psychicznie, a także zachęcanie samych chorych do specjalistycznego leczenia.

 

MARZEC 

1 marca – Światowy Dzień Walki z Otyłością. Obchodzony, by zwrócić uwagę społeczeństwa na doniosłość problemu, jakim jest otyłość. Światowa Organizacja Zdrowia alarmuje: w XXI wieku grozi nam epidemia otyłości. Dotyczy to szczególnie Polaków –najmniej aktywnego fizycznie narodu w Europie.

13 marca –  Światowy Dzień Nerek. Ponad 4 miliony osób w Polsce cierpi na schorzenia nerek. Problem w tym, że choroby te nie są rozpoznawane we wczesnym etapie, w związku z czy nie są leczone. Pacjenci często trafiają do nefrologów gdy mają już przewlekłą niewydolność nerek. Ratunkiem dla nich jest uciążliwe dializowanie albo przeszczep nerki. Specjaliści podkreślają, że choroby nerek można skutecznie leczyć i opóźniać stan przewlekłej niewydolności. Warunkiem jest wczesne wykrycie uszkodzeń, których najczęstszą przyczyną jest cukrzyca i nadciśnienie tętnicze.

17 marca – Ogólnopolski Dzień Trzeźwości. Porozumienie Związków i Regionalnych Stowarzyszeń Abstynenckich „Polska Rada Ruchu Abstynenckiego” w Skierniewicach w 2006 roku przy wsparciu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie postanowiło reaktywować Ogólnopolski Dzień Trzeźwości.

18 marca – Europejski Dzień Mózgu. Pierwszy Europejski Dzień Mózgu był obchodzony 18 marca 1998 w wielu krajach Europy, również w Polsce.

21 marca – Światowy Dzień Zespołu Downa. Pierwszy World Downsyndrome Awareness Day, ogłoszony przez Down Syndrome International, odbył się 21 marca 2006 roku. Nieprzypadkowo wybrano ten dzień. Dwadzieścia jeden i trójka to zapis wady genetycznej, jaka występuje u osób chorych, tzw. trisomia-21.

Trzecia niedziela marca – Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych (drugi człon dodano wiele lat później).

22 marca – Światowy Dzień Wody. W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ zdecydowało o ustanowieniu obchodów Światowego Dnia Wody w dniu 22 marca. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

24 marca – Światowy Dzień Gruźlicy. W 1993 roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że gruźlica stanowi zagrożenie dla zdrowia ludności na całym świecie. Około 2 miliardów ludzi na świecie jest zakażonych prątkiem gruźlicy. Corocznie zakażeniu ulega 1% ludności świata.

 

KWIECIEŃ

7 kwietnia – Światowy Dzień Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia koncentruje się na ochronie zdrowia przed szkodliwym wpływem zmian klimatycznych.

7 kwietnia – Światowy Dzień Chorego Psychicznie. Osobom z problemami natury psychicznej poświęcono w roku aż cztery dni. W kwietniu obchodzą Światowy Dzień Chorego Psychicznie, w październiku Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, we wrześniu Dzień Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, a w lutym Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

11 kwietnia – Światowy Dzień Chorych na Chorobę Parkinsona. To data urodzin londyńskiego lekarza Jamesa Parkinsona, który jako pierwszy rozpoznał i opisał objawy tego schorzenia. W roku 1997 Europejskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona, działając przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia, ogłosiło Kartę Praw Osób Chorych na Chorobę Parkinsona. W Polsce na parkinsonizm choruje około 60 tys. osób. Większość z nich przekroczyła 50 rok życia.

 

MAJ

5 maja – Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jednocześnie jest to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Pomysł na obchody tego dnia zaczerpnięto z Francji, gdzie co roku organizowane jest „Spotkanie z godnością” („Randez-vous de la Dognite”), w którym biorą udział przedstawiciele władz oraz znane osobistości. Obchody te w znacznym stopniu przyczyniły się do zmiany postaw społecznych wobec osób z upośledzeniem umysłowym.

12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarstwa i Położnych. Jest to data urodzin Florense Nightingale, założycielski w 1860 roku w szpitalu św. Tomasza w Londynie pierwszej szkoły pielęgniarstwa.

31 maja – Światowy Dzień Bez Papierosa. Organizowany przez Światową Organizację Zdrowia od 1988 roku i ma na celu zwrócenie uwagi na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia tytoniu. W Polsce obchody tego dnia organizowane są rok rocznie od 1991. Święto jest okazją do ogólnospołecznej akcji edukacyjnej na temat zdrowotnych następstwach używania tytoniu, zachęcającej do wyboru zdrowego stylu życia bez dymu tytoniowego.

 

CZERWIEC

5 czerwca – Światowy Dzień Środowiska Naturalnego. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 r. i obchodzony jest corocznie 5 czerwca dla przypomnienia głównych haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym otaczającego świata.

14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa. Mana celu uhonorowanie i podziękowanie ludziom, którzy oddają swą krew nieodpłatnie, aby podzielić się najcenniejszym darem ze wszystkich – darem życia. Myślą przewodnią Światowego Dnia Krwiodawstwa jest złożenie podziękowań tym wszystkim, którzy oddają swą krew z własnej woli, nie oczekując żadnej nagrody poza osobistą satysfakcją z ratowania czyjegoś życia. Data 14 czerwca to dzień urodzin Karla Landstainera, zdobywcy nagrody Nobla za odkrycie układu AB0.

24 czerwca – Światowy Dzień Chorych na Osteoporozę. Jest jednym ze sposobów informowania i edukacji społeczeństwa i oraz rządów państw na temat zapobiegania i leczenia osteoporozy. Dzięki wzrastającej liczbie krajów biorących udział w obchodach tego dnia oraz organizowaniu różnorodnych akcji stale wzrasta znaczenie i wpływ Światowego Dnia Osteoporozy.

26 czerwca – Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.  Jako wyraz determinacji ludzkości w sferze intensyfikacji działań i międzynarodowej współpracy na rzecz uwolnienia świata od problemu narkomanii.

 

WRZESIEŃ

9 września – Światowy Dzień FAS, czyli alkoholowego zespołu płodowego przypada zawsze 9.09 i rozpoczyna się punktualnie o godz. 9.09. Dziewiątki to symbol ciąży; FAS z angielskiego tłumaczy się jako Płodowy Zespół Alkoholowy (Fetal Alcohol Syndrome – FAS). Jest on skutkiem wpływu alkoholu na płód w czasie ciąży. W efekcie u dziecka może rozwinąć się opóźnienie umysłowe, dysfunkcja mózgu, zaburzenia psychologiczne. Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) ok. 30 proc. polskich kobiet pije alkohol w czasie ciąży.

15 września – Europejski Dzień Prostaty. Obchodzony po raz pierwszy w 2006 roku, a ustanowiony był przez Europejskie Towarzystwo Urologiczne (European Association of Urology – EAU). Celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego.

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy  – druga sobota września. Ustanowiony przez organizację Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca dniem, w którym na całym świecie mówi się o tym, jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach, kiedy zagrożone jest życie ludzkie.

Światowy Dzień Serca – ostatnia niedziela września. Głównym Organizatorem jest Światowa Federacja Serca z siedzibą w Genewie (WORLD HEART FEDERATION) skupiająca 6 organizacji kardiologicznych o zasięgu kontynentalnym, 53 narodowe Fundacje Serca i 81 Towarzystw Kardiologicznych krajów z całego świata, w tym Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Światowy Dzień Serca ma za zadanie zdopingować ludzi na całym świecie do prowadzenia zdrowego trybu życia, a w szczególności do aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania i kontrolowania wagi swojego ciała, oraz rzucenia palenia. Zdrowy styl życia znacznie redukuje ryzyko chorób, a według najnowszych badań efekty mogą być już widoczne po 6 tygodniach. Światowy Dzień Serca jest najważniejszą organizowaną przez Światową Federację Serca imprezą, mającą na celu zwiększenie świadomości publicznej oraz promocję środków zapobiegawczych prowadzących do zmniejszenia ilości chorób sercowo-naczyniowych.

21 września – Światowy Dzień Alzheimera. Na świecie jest ponad 11 milionów chorych na chorobę Alzheimera, w Polsce jest ich ponad 200 tysięcy. Szacuje się, że w związku ze starzeniem się społeczeństwa w ciągu 25 lat liczba chorych podwoi się. Dzień ten obchodzony jest w około 70 krajach.

 

PAŹDZIERNIK

1 października – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych. Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ została przyjęta w następstwie innych inicjatyw Narodów Zjednoczonych na rzecz osób starszych, takich jak Międzynarodowy Wiedeński Plan Działania dotyczący Osób Starszych, przyjęty w 1982 roku przez Światowe Zgromadzenie na Temat Osób Starszych i zatwierdzony w tym samym roku przez Zgromadzenie Ogólne.

1 października – Międzynarodowy Dzień Walki z WZW C. Dzień został ustanowiony w 2004 roku z inicjatywy stowarzyszeń pacjentów i cierpiących na schorzenia wątroby oraz zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C. Podstawowym celem tej inicjatywy była chęć zwrócenia uwagi na chorobę, która staje się coraz poważniejszym problemem współczesnego świata (wg WHO na świecie zakażonych jest około 170 milionów ludzi).

Drugi czwartek października – Światowy Dzień Wzroku. Po raz pierwszy obchodzony 3 października 2006 roku. Światowy Dzień Wzroku skupia uwagę na problemach ludzi słabo widzących. Osoby niewidome mają cztery specjalne dni w roku. Również w październiku obchodzą Międzynarodowy Dzień Białej Laski, miesiąc później Międzynarodowy Dzień Niewidomych, a w styczniu dzień urodzin Ludwika Braille’a.

10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Obchodzony od 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego – organizację, której celem jest promocja zdrowia psychicznego, zajmowanie się profilaktyką leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, a także leczeniem i opieką nad osobami z tego typu schorzeniami.

18 października – Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy. Ustanowione w 2000 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i Międzynarodowe Towarzystwo Menopauzy (IMS). Ma na celu zwrócenie uwagi na problemy związane z klimakterium oraz sposoby walki z jego objawami i następstwami.

22 października – Światowy Dzień Osób Jąkających się. Ustanowiony w lipcu 1998 roku podczas V Światowego Kongresu Osób Jąkających się w Johannesburgu, aby zwrócić uwagę społeczeństw na skalę i skomplikowanie problemu, jakim jest jąkanie. W Polsce działają dwie organizacje reprezentujące osoby jąkające się: Polski Związek Jąkających się oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Jąkających się „Ostoja”. W Polsce jąka się ok. 1-2% dorosłych i ok. 4% dzieci, co daje ok. 500 tysięcy osób.

 

LISTOPAD

14 listopada – Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy. Głównym celem akcji jest zwiększenie wśród ludzi świadomości przyczyn, objawów, sposobu leczenia i powikłań związanych z cukrzycą. Według szacunków Międzynarodowego Instytutu Cukrzycy na chorobę tą cierpi ponad 110 mln ludzi na całym świecie. Lekarze szacują, że w Polsce jest ok. 2 mln chorych na cukrzycę, z czego połowa nie jest tego świadoma. Światowy Dzień Zwalczania Cukrzycy obchodzony jest od 1991 roku w dniu 14 listopada, kiedy przypada rocznica urodzin Fredericka Bantinga – odkrywcy insuliny (w Polsce obchodzony również 27 czerwca w rocznicę odkrycia insuliny).

19 listopada – Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). Obchodzony jest na całym świecie jako Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP). W tym dniu zwraca się uwagę opinii publicznej na coraz większą częstotliwość występowania, także w Polsce, tej choroby oraz skalę zagrożeń z nią związanych. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że z powodu POChP co roku umiera na świecie ponad 2,75 miliona ludzi. W Polsce na POChP cierpi ponad 2 miliony osób, co roku umiera na nią blisko 15 tysięcy, a ponad 10 milionów jest zagrożonych tą chorobą z powodu palenia papierosów, które jest jej główną przyczyną.

 

GRUDZIEŃ

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS. W 1988 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustanowiła na dzień 1 grudnia obchody Światowego Dnia AIDS. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych również wyraziło głębokie zaniepokojenie ogromną skalą zachorowań na AIDS i podkreśliło istotną rolę inicjatywy WHO (rezolucja 43/15). Obecnie liczba osób żyjących z HIV/AIDS przekracza 41 milionów.

3 grudnia – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W 1992 roku podczas zamknięcia Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983-1992) Zgromadzenie Ogólne proklamowało Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych i wyznaczyło datę jego obchodów na 3 grudnia. Dekada była okresem uświadamiania społeczeństwom problemów ludzi niepełnosprawnych oraz uruchamiania mechanizmów służących poprawie sytuacji tych osób i zapewnieniu im równych szans.

5 grudnia – Międzynarodowy Dzień Pomocy Cierpiącym (Dzień Wolontariusza).

Europejski Tydzień Autyzmu. Pierwszy tydzień grudnia poświęcony jest w Europie zajmowaniu się problemami osób cierpiących na autyzm i ich rodzinami. Z uwagi na warunki pogodowe, jego obchody często przenoszone są na czerwiec. W społecznej świadomości autyzm kojarzony jest z dziećmi i to one wzbudzają największe zainteresowanie, jednak na względzie trzeba mieć także osoby dorosłe borykające się z tą chorobą.

Kategoria: