Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wszp_2/templates/wszp/functions.php on line 201

Modernizacja Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego

W miesiącu listopadzie rozpoczęto prace remontowe w budynku, w którym mieści się Oddział. Modernizacja możliwa była dzięki uzyskanej dotacji ze środków Budżetu Województwa Podkarpackiego na 2012 r. (w ramach pożyczki zaciągniętej przez Województwo Podkarpackie w Banku Rozwoju Europy - CEB) w kwocie 1.000.000 zł jak i Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który przeznaczył na ten cel 150.000 zł.

Zakres prac obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, dobudowę szybu windowego i montaż windy, wymianę więźby dachowej i elewacji oraz roboty wewnątrz budynku.

Zakończenie remontu planowane jest na 31.12.2012 r.


Szpital złożył kolejny wniosek na dofinansowanie inwestycji z funduszy europejskich

W sierpniu br. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu złożył wniosek o dofinansowanie projektu, pn. "Termomodernizacja bloku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu". Złożony wniosek o dofinansowanie będzie realizowany w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2007 - 2013. Ogólna wartość projektu: 2 939 149,38 PLN, z tego dofinansowanie z EFRR 1 913 281,51 PLN. W ramach projektu planuje się wykonanie docieplenia budynku A, wewnętrznego docieplenia stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizację instalacji grzewczej. Wniosek przeszedł I etap oceny formalnej.

Wydarzenie z Dziedziny Transplantologii

Dnia 18 listopada br. w hotelu Gromada w Przemyślu odbędzie się spotkanie pacjentów dializowanych oraz ich rodzin z Krajowym Konsultantem ds. Transplantologii prof. Wojciechem Rowińskim. Organizatorem spotkania jest firma Diaverum oraz Dyrektor ds. Lecznictwa Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu lek. med. Krzysztof Popławski.

Tematem spotkania będzie „Transplantologia Rodzinna".

Ogłoszenie

Dnia 27 września br. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 26 seminarzystów z Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu wzięło udział w akcji Honorowego Krwiodawstwa, oddając łącznie ponad 10 litrów krwi.

Z informacji przekazanej przez Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Krzysztofa Popławskiego wynika, że jest to początek cyklicznego oddawania krwi przez alumnów.

Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności projektu termomodernizacji bloku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w związku z przygotowywaniem projektu na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja bloku A Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu" zaprasza Państwa do złożenia oferty na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego projektu dla Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.