Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl
Oddzialy

ODDZIAŁY


Oddział chirurgii naczyniowej. Oddział onkologiczny. Oddział urologiczny. Oddział kardiologiczny. Oddział ginekologiczno-położniczy. Inne.

Zaklady

ZAKŁADY i Pracownie


Zakład diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Zakład diagnostyki obrazowej. Apteka z pracownią leków do chemioterapii. Inne.

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego


Szczegółowe informacje

Koordynowana opieka kardiologiczna


Szczegółowe informacje

Ogłoszenie o pracę - Inspektor w Dziale Technicznym

Stanowisko- Inspektor

       Miejsce zatrudnienia : Wojewódzki Szpital Przemyśl im. Św. Ojca Pio w Przemyślu- Dział Techniczny

       Wymagania :

 1. Wykształcenie - minimum średnie techniczne, kierunkowe: Budownictwo
 2. Umiejętność kosztorysowania w programie Norma -Pro

       Zakres obowiązków na oferowane stanowisko pracy na czas nieobecności pracownika będzie należało:

 1. Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 2. Ustalanie na podstawie dokonanych ocen stanów technicznych, zakresu niezbędnych remontów oraz ich wycena.
 1. Opracowywanie rocznych planów remontów bieżących i kapitalnych.
 2. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich w celu zamierzeń inwestycyjnych i adaptacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Archiwizacja dokumentacji technicznej obiektów budowlanych oraz nanoszenie zmian funkcjonalno – adaptacyjnych, w zakresie robót budowlano- montażowych.
 2. Prowadzenie nadzorów nad robotami budowlano – montażowymi, adaptacyjnymi i remontowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 3. Przygotowywanie materiałów do przetargów w zakresie robót budowlano – montażowych i udział w komisjach przetargowych w tym zakresie.
 1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów potrzebnych w zakresie prowadzonych inwestycji i remontów.
 2. Zlecanie uzgodnionych z kierownikiem działu ekspertyz technicznych, decyzji, orzeczeń i opinii do dokumentacji technicznych organom opiniodawczym.
 3. Udział w kontrolach dotyczących robót budowlanych.
 4. Kierowanie konserwatorów do wykonywania konkretnych prac remontowo-budowlanych oraz ich rozliczanie ilościowo – wartościowe.

Ogłoszenie: referent w Dziale Aparatury Medycznej

 

Dział Aparatury Medycznej

Nazwa stanowiska:

Referent

Miejsce wykonywania pracy:

Przemyśl, ul. Monte Cassino 18


 

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • Przyjmowanie od użytkowników zgłoszeń i zleceń serwisowych związanych z aparaturą medyczną;
 • Przygotowywanie i prowadzenie korespondencji z serwisami aparatury medycznej;
 • Gromadzenie, segregowanie, rozliczanie i archiwizacja dokumentacji związanej z aparaturą medyczną;
 • przygotowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia napraw serwisowych, zakupów, darowizny sprzętu i aparatury medycznej oraz administrowania aparaturą medyczną,
 • Prowadzenie ewidencji aparatury medycznej,
 • Pomoc we wprowadzeniu elektronicznej ewidencji aparatury medycznej,
 • Pomoc w przygotowaniu umów serwisowych z firmami zewnętrznymi oraz monitorowanie terminów obowiązujących tych umów,
 • Ewidencja wniosków na przeglądy okresowe oraz naprawę sprzętu i aparatury medycznej,
 • Kontrola utrzymania terminów wykonania przeglądów okresowych, zakupu nowego sprzętu,
 • Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przeglądów urządzeń i aparatury medycznej.
 • Współpraca z komórkami Szpitala w zakresie realizacji napraw i przeglądów aparatury medycznej.
Czytaj więcej...

Boże Narodzenie i Nowy 2017 Rok

Choć w stajeneczce, choć w stajeneczce, Panna Syna rodzi, przecież On wkrótce, przecież On wkrótce, ludzi oswobodzi.


Na świąteczny czas Bożego Narodzenia i na każdy dzień Nowego Roku 2017 życzymy Państwu

pomyślności we wszystkich sprawach, zdrowia i radości.

Dyrekcja i Pracownicy Szpitali Wojewódzkich w Przemyślu

 

Zapraszamy na konferencję "Czas na onkologię - PRZEMYŚLana strategia. Miejsce lekarza poz w opiece nad pacjentem z chorobą nowotworową"

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza PP. lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na I konferencję z cyklu „Czas na onkologię – PRZEMYŚLana strategia. Miejsce lekarza POZ w opiece nad pacjentem z chorobą nowotworową

logopbp

Partner: Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego

Czytaj więcej...

Centrum rodzicielstwa

Pozytywne przeżycie okresu ciąży i porodu jest bardzo ważne dla każdej matki. W dzisiejszym świecie stało się to także udziałem mężczyzny, który nie chce zostać odizolowany od najważniejszego wydarzenia w życiu rodziny. W położnictwie powstał nowy nurt, dzięki któremu para rodzi swoje dziecko razem, po przygotowaniu w szkole rodzenia.

 

Inne ośrodki

Przejmowanie dokumentacji medycznej z poszczególnych oddziałów, zakładów i innych komórek szpitala. Udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym. Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej wśród pacjentów. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego. Archiwum zakładowe, archiwum medyczne, bibiloteka, centralna sterylizacja.