Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl
Oddzialy

ODDZIAŁY


Oddział chirurgii naczyniowej. Oddział onkologiczny. Oddział urologiczny. Oddział kardiologiczny. Oddział ginekologiczno-położniczy. Inne.

Zaklady

ZAKŁADY i Pracownie


Zakład diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Zakład diagnostyki obrazowej. Apteka z pracownią leków do chemioterapii. Inne.

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego


Szczegółowe informacje

Koordynowana opieka kardiologiczna


Szczegółowe informacje

Informacja Dyrektora Woj. Szpitali w Przemyślu w sprawie aktualnej i prawdziwej sytuacji dotyczącej zwolnień

Jako dyrektor szpitali przemyskich zatrudniających blisko 2 tys. osób czuję się zobowiązany przedstawić opinii publicznej, mieszkańcom miasta i regionu prawdziwą sytuację wobec podawanych zniekształconych informacji dotyczących zwolnień w szpitalach. Pragnę zwrócić uwagę, że zwolnienia były zapowiadane przeze mnie już jesienią 2015 roku przy podejmowaniu przez władze samorządu województwa i miasta Przemyśl decyzji o łączeniu szpitali. Dlatego sprawa nie powinna być czymś nowym dla opinii publicznej.

Obecny poziom zatrudnienia jest ponad możliwości finansowe szpitali w relacji do nakładów na zakup nowoczesnej aparatury ratującej życie i leków. Nie może być tak, że liczba kosztownych dyżurów rośnie lub utrzymuję się, a liczba obejmowanych nimi pacjentów spada. Podając jeden z wielu przykładów nadmiaru zatrudnienia należy wspomnieć, że według normy Ministerstwa Zdrowia tylko w szpitalu na ul. Monte Cassino zatrudnione jest o 104 pielęgniarki ponad limit.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na konferencję "Czas na urologię - PRZEMYŚLana strategia. Miejsce lekarza poz w opiece nad pacjentem z chorobą uroonkologiczną"

 

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza PP. lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zainteresowanych tematyką specjalistów i kadrę medyczną na II konferencję z cyklu „Czas na urologię – PRZEMYŚLana strategia. Miejsce lekarza POZ w opiece nad pacjentem z chorobą uroonkologiczną”. Termin: 31 marca (piątek), godz. 18.30. Miejsce: sala wielofunkcyjna, Przemyska Biblioteka Publiczna, ul. Grodzka 8.

Czytaj więcej...

Na czym polega idea sieci szpitali?

Aby przybliżyć ideę zmian związanych z wprowadzeniem tzw. sieci szpitali, Ministerstwo Zdrowia uruchomiło oficjalną stronę internetową.

Można się z niej dowiedzieć m.in.:

  • czym będzie sieć szpitali,
  • dlaczego tworzona jest sieć szpitali,
  • jakie świadczenia obejmie sieć szpitali,
  • jakie będą zasady finansowania.

W serwisie znajdują się także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące planowanej reformy.

www.siecszpitali.mz.gov.pl

Nasz szpital przykładem pomyślnej restrukturyzacji. Debata o służbie zdrowia

W Przemyślu odbyła się debata o zmianach w służbie zdrowia. Spotkanie zorganizowała Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska. W dyskusji wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – dr nauk med. Marek Tombarkiewicz. Obecni byli także marszałek województwa Władysław Ortyl i Stanisław Kruczek – odpowiedzialny w zarządzie za ochronę zdrowia, a także prezydent Przemyśla Robert Choma i Robert Bugaj dyrektor podkarpackiego oddziału NFZ.

Czytaj więcej...

Prosimy o 1 procent podatku dla naszego szpitala

Serdecznie prosimy o przekazanie 1 procent podatku z corocznego rozliczenia z Urzędem Skarbowym na sprzęt medyczny dla naszego szpitala. W rozliczeniu podatkowym (PIT) należy podać KRS 0000071770 (pięć zer 71 770) oraz koniecznie wpisać cel szczegółowy: „dla Szpitala Woj. im. św. Ojca Pio w Przemyślu" lub „na sprzęt medyczny dla szpitala wojewódzkiego w Przemyślu". 1 procent podatku ma ogromną moc. Za zebrane pieniądze będzie można kupić na przykład aparaturę medyczną do diagnostyki laryngologicznej dzieci. Taka diagnostyka jest bardzo pomocna także we wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych, co ogromnie zwiększa szanse na całkowite wyleczenie małego pacjenta.

Centrum rodzicielstwa

Pozytywne przeżycie okresu ciąży i porodu jest bardzo ważne dla każdej matki. W dzisiejszym świecie stało się to także udziałem mężczyzny, który nie chce zostać odizolowany od najważniejszego wydarzenia w życiu rodziny. W położnictwie powstał nowy nurt, dzięki któremu para rodzi swoje dziecko razem, po przygotowaniu w szkole rodzenia.

 

Inne ośrodki

Przejmowanie dokumentacji medycznej z poszczególnych oddziałów, zakładów i innych komórek szpitala. Udostępnienie dokumentacji osobom upoważnionym. Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie działalności informacyjnej wśród pacjentów. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego. Archiwum zakładowe, archiwum medyczne, bibiloteka, centralna sterylizacja.