Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Pracownia wszczepiania rozruszników i elektrofizjologii

 

Czynna w dni powszednie od 7.25 do 15.00.

Do zadań należy w szczególności:

  • wykonywanie badań elektrofizjologicznych
  • kwalifikowanie chorych do zabiegów wszczepienia rozruszników serca
  • rehabilitacja chorych po przebytym zawale mięśnia sercowego i z niewydolnością układu krążenia

 

Gabinet lekarski:

tel. (16) 677 54 68

tel. (16) 677 54 65

fax: (16) 677 57 02