Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Pracownia spirometrii

 

Wykonuje badania:

spirometrii,

spirometrii z próbą rozkurczową,

również badania na rzecz innych podmiotów działalności leczniczej na podstawie odrębnych przepisów lub umów.