Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Pracownia bronchoskopii

 

Pracuje w dni powszednie od 7.25 do 15.00.

Do zadań należy w szczególności:

  • badania diagnostyczne bronchoskopem
  • zalecenia lecznicze przy użyciu bronchoskopu

Gabinet lekarski:

tel. (16) 677 51 81