Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Statut, Regulamin organizacyjny, cenniki

 

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej przez Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu - obowiązuje od 20.02.2019

r.

Kategoria: