Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wszp_2/templates/wszp/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

Ogłoszenie o pracę - Inspektor w Dziale Technicznym

Stanowisko- Inspektor

       Miejsce zatrudnienia : Wojewódzki Szpital Przemyśl im. Św. Ojca Pio w Przemyślu- Dział Techniczny

       Wymagania :

 1. Wykształcenie - minimum średnie techniczne, kierunkowe: Budownictwo
 2. Umiejętność kosztorysowania w programie Norma -Pro

       Zakres obowiązków na oferowane stanowisko pracy na czas nieobecności pracownika będzie należało:

 1. Prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 2. Ustalanie na podstawie dokonanych ocen stanów technicznych, zakresu niezbędnych remontów oraz ich wycena.
 1. Opracowywanie rocznych planów remontów bieżących i kapitalnych.
 2. Sporządzanie kosztorysów inwestorskich w celu zamierzeń inwestycyjnych i adaptacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Archiwizacja dokumentacji technicznej obiektów budowlanych oraz nanoszenie zmian funkcjonalno – adaptacyjnych, w zakresie robót budowlano- montażowych.
 2. Prowadzenie nadzorów nad robotami budowlano – montażowymi, adaptacyjnymi i remontowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
 3. Przygotowywanie materiałów do przetargów w zakresie robót budowlano – montażowych i udział w komisjach przetargowych w tym zakresie.
 1. Przygotowanie niezbędnych dokumentów potrzebnych w zakresie prowadzonych inwestycji i remontów.
 2. Zlecanie uzgodnionych z kierownikiem działu ekspertyz technicznych, decyzji, orzeczeń i opinii do dokumentacji technicznych organom opiniodawczym.
 3. Udział w kontrolach dotyczących robót budowlanych.
 4. Kierowanie konserwatorów do wykonywania konkretnych prac remontowo-budowlanych oraz ich rozliczanie ilościowo – wartościowe.