Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Centralna sterylizacja

Do zadań należy w szczególności:

  • przyjęcie materiału do sterylizacji
  • mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu medycznego
  • przygotowanie bielizny i materiałów opatrunkowych
  • pakietowanie wg norm sterylizacyjnych
  • sterylizacja parowa lub gazowa
  • kontrola jakości- monitoring skuteczności procesów sterylizacyjnych i sprawności urządzeń sterylizujących
  • prowadzenie dokumentacji procesów sterylizacji
  • przechowywanie materiałów sterylnych

 

Kierownik:

tel. (16) 677 52 24