Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Biblioteka

Do zadań bibliotekarza należy w szczególności:

  • gromadzenie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
  • obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej wśród pacjentów przebywających w Szpitalu,
  • udostępnianie zbiorów fachowych pracownikom Szpitala na potrzeby doskonalenia zawodowego.
Kategoria: