Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

 

Organizuje i prowadzi działalność ekonomiczno - finansową, sprawuje kontrolę wewnętrzną obejmującą badanie poszczególnych operacji finansowych stosownie do obowiązujących przepisów. W zakresie personalnym Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych – Główny Księgowy sprawuje nadzór i kontrolę prac związanych z zarządzaniem personelu Szpitala.