Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

Biuro Podawcze

Do zadań Biura Podawczego należy w szczególności:

  • prowadzenie książki korespondencyjnej pism przychodzących, wychodzących i dekretowanych,
  • przygotowanie korespondencji do wysyłki oraz prowadzenie rejestru przesyłek poleconych, 
  • wysyłanie, przyjmowanie oraz rozdzielanie korespondencji służbowej,
  • przekazywanie pism i przesyłek w sytuacjach pilnych bezpośrednio do adresata,
  • powielanie, dystrybucja i archiwizowanie dokumentów przychodzących.
Kategoria: