Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/21/PN/2020

Sukcesywne dostawy mięsa drobiowego mrożonego i wyrobów garmażeryjnych- II.

DZP/19/PN/2020

Wykonanie modernizacji Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - etap II

DZP/4/PN/2020

Sukcesywne dostawy środków do utrzymania czystości i asortymentu niezbędnego do funkcjonowania kuchni szpitalnej - na rzecz Wojewódzkiego Szpitala                im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

DZP/12/PN/2020

Postępowanie dot. zamówienia publicznego pn.: "Dostawy odczynników i teczek kartonowych'' – na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu znajduje się na tej samej stronie internetowej - w zakładce Smart PZP.