Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/39/PN/2019

Usługi samochodowego transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

DZP/34/PN/2019

Wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pom. Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w ramach zadania pn. „Dostawa aparatu rentgenowskiego DR 600 firmy Agfa z zawieszeniem sufitowym.”

DZP/32/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn. ,,Modernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej - II''  –  znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP.

DZP/33/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn. ,,Sukcesywne dostawy leków różnych, taśm urologicznych, gąbki hemostatycznej, preparatów żywienia dla niemowląt, żywienia dojelitowego, ciekłego tlenu medycznego i innych gazów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu'' - znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP.