Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/34/PN/2019

Wykonanie robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych w pom. Zakładu Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w ramach zadania pn. „Dostawa aparatu rentgenowskiego DR 600 firmy Agfa z zawieszeniem sufitowym.”

DZP/32/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn. ,,Modernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej - II''  –  znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP.

DZP/28/PN/2019

Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wykonanie zmian technologicznych

oraz remontu Apteki Szpitalnej i adaptacja pomieszczeń jadalni na pomieszczenia administracyjne

w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

DZP/19/PN/2019

Postępowanie o udzienie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa materiałów medycznych oraz recepturowych'' – na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu znajduje się na tej samej stronie internetowej - w zakładce Smart PZP.

DZP/317/07/2019

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania

poniżej 30 000 EURO

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r. i 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl.