Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/42/PN/2015

Dostawa i montaż elektrycznej wytwornicy pary oraz myjni dezynfektorów basenów i kaczek.

ZP/47/PN/2015

Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych i innych.

ZP/54/PN/2015

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów, urządzeń do wykonywania badań.

ZP/52/PN/2015

Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi  oraz system do badań morfologii krwi z możliwością wykorzystania materiałów systemu zamkniętego  pobierania krwi.