Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/36/PN/2015

Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów z zakresu hemodynamiki i elektroterapii.