Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/3/PN/2016

Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów, urządzeń do wykonywania badań.

ZP/1/PN/2016

Usługa naprawy i okresowa obsługa techniczna pojazdów.

ZP/50/PN/2015

Dostawa leków różnych, materiałówki i materiałów medycznych.