Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/48/PN/2016

Sukcesywna dostawa odczynników i testów diagnostycznych do wykonywania badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury.

ZP/43/PN/2016

Dostawa materiałów szewnych i produktów specjalistycznych.