Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/8/PN/2016.

Walidacja i świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej - z podziałem na 57 zadań.

ZP/7/PN/2016

Dostawa płynów infuzyjnych, płynoterapii objętościowej, żywienia dojelitowego i pozajelitowego na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Szpitala Miejskiego w Przemyślu.