Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/11/PN/2016

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów z zakresu hemodynamiki i elektroterapii.

ZP/9/PN/2016

Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do zabiegów wewnątrznaczyniowych oraz zabiegów hybrydowych.