Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/20/PN/2016

Zakup, montaż i uruchomienie angiografu z oprzyrządowaniem oraz wykonanie dokumentacji technicznej, projektów i ekspertyz oraz dostosowanie pomieszczeń do wymogów urządzenia dla potrzeb pracowni angiografii - w ramach zadania pn.: Koordynowana Opieka Kardiologiczna w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu''.

ZP/16/PN/2016

Kompleksowa usługa prania i najmu bielizny pościelowej, operacyjnej oraz dzierżawy odzieży ochronnej i roboczej.