Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/39/PN/2016

Dostawa dwóch myjni - dezynfektorów wraz z montażem, uruchomieniem i adaptacją pomieszczeń oraz przeszkoleniem personelu.

ZP/21/PN/2016

Świadczenie na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu usług w zakresie napraw i konserwacji instalacji, urządzeń i sprzętu technicznego oraz drobne roboty budowlane w obiektach zamawiającego.