Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/38/PN/2016

Usługa udzielenia pożyczki/kredytu w wysokości 8 500 000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy 00/100 złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/40/PN/2016

Dostawa substancji żywieniowych oraz produktów do receptury aptecznej.

ZP/37/PN/2016

Usługa udzielenia pożyczki/kredytu w wysokości 1 500,000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.