Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/659/09/2016

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania poniżej 30 000 EURO  na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w:                                                                                                                                             

- Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl,

- Szpitalu Wojewódzkim OLK w Przemyślu, ul. Słowackiego 85, 37-700 Przemyślu.

ZP/44/PN/2016

Dostawa sprzętu wewnątrznaczyniowego do zabiegów hybrydowych-II.

ZP/42/PN/2016

Usługa ochrony obiektów i pozostałego majątku Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

ZP/45/PN/2016

Dostawa (do zamawiającego) wraz z montażem fabrycznie nowej lampy RTG dedykowanej do tomografu komputerowego Optima 660 oraz dostawa resektoskopu monopolarnego "26" dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.