ZP/57/PN/2016

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu i Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.