Zakończone 2016

ZP/8/PN/2016.

Walidacja i świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej - z podziałem na 57 zadań.