Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/57/PN/2016

Dostawa sprzętu i aparatury medycznej do Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu i Szpitala Wojewódzkiego OLK w Przemyślu.

ZP/49/PN/2016

 Dostawa ambulansu ratunkowego typu „C” zgodnego z PN EN 1789 wraz z kompletnym wyposażeniem.

 

ZP/55/PN/2016

 Dostawa sprzętu medycznego do wykonywania ablacji 3D systemem Carto.