Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/44/PN/2014

Dostawa jednorazowego sprzetu medycznego do zabiegów wewnątrznaczyniowych oraz zabiegów hybrydowych.

ZP/46/PN/2014

Dostawa system do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej ivus  oraz pomiaru gradientu przezzwężeniowego ffr/ifr wraz z systemem korejestracji obrazow ivus i angio oraz aparatu usg z opcją dopplerowską do badań naczyń obwodowych. 

ZP/43/PN/2014

Dostawa ambulansu sanitarnego typu C o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony - wraz z dodatkowym wyposażeniem.