Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/40/PN/2019

Postępowanie dot. zamówienia publicznego pn.: "Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych- II '' – na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu znajduje się na tej samej stronie internetowej - w zakładce Smart PZP.

DZP/39/PN/2019

Usługi samochodowego transportu sanitarnego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

DZP/18/PN/2019

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, filtrów do przetoczeń płynów i emulsji tłuszczowych, staplerów oraz ładunków do staplerów  na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.


DZP/30/PN/2019

Dostawa antybiotyków, leków z programów lekowych i cytostatyków - link do strony https://portal.smartpzp.pl/wszp – w zakładce e-learning.

DZP/9/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn.: ,,Zakup leków z programów lekowych'' znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP

DZP/31/PN/2019

Postępowanie dot. zamówienia publicznego pn.: "Zakup stołów operacyjnych i zabiegowych'' – na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu znajduje się na tej samej stronie internetowej - w zakładce Smart PZP.

ZP/17/PN/2019

Dostawa odczynników, testów i materiałów do wykonywania badań z zakresu analityki, mikrobiologii i serologii wraz z dzierżawą aparatów i sprzętu pomocniczego oraz ich serwisowaniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - postępowanie zostało ogłoszone na portalu SMART PZP.

DZP/33/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn. ,,Sukcesywne dostawy leków różnych, taśm urologicznych, gąbki hemostatycznej, preparatów żywienia dla niemowląt, żywienia dojelitowego, ciekłego tlenu medycznego i innych gazów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu'' - znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP.

 

DZP/37/PN/2019

Sukcesywne dostawy testów kontrolnych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków dezynfekcyjnych do sterylizacji

DZP/14/PN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

DZP/36/PN/2019

Usługi serwisowe angiografu Allura Xper CV20 wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu

DZP/6/PN/2019

Sukcesywne dostawy asortymentu ortopedycznego- implanty do kości drobnych, system implantów do protez pierwotnych i rewizyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu.