Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

DZP/36/PN/2019

Usługi serwisowe angiografu Allura Xper CV20 wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu

DZP/18/PN/2019

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, filtrów do przetoczeń płynów i emulsji tłuszczowych, staplerów oraz ładunków do staplerów  na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.


DZP/13/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn. ,,Zakup leków cytostatycznych, leków różnych, żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz preparatów do terapii nerkozastępczej'' znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP

DZP/28/PN/2019

Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, wykonanie zmian technologicznych

oraz remontu Apteki Szpitalnej i adaptacja pomieszczeń jadalni na pomieszczenia administracyjne

w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

DZP/9/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn.: ,,Zakup leków z programów lekowych'' znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP

DZP/25/PN/2019

Postępowanie dot. zamówienia publicznego pn.: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej'' – na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu znajduje się na tej samej stronie internetowej - w zakładce Smart PZP.

ZP/17/PN/2019

Dostawa odczynników, testów i materiałów do wykonywania badań z zakresu analityki, mikrobiologii i serologii wraz z dzierżawą aparatów i sprzętu pomocniczego oraz ich serwisowaniem dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - postępowanie zostało ogłoszone na portalu SMART PZP.

DZP/19/PN/2019

Postępowanie o udzienie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa materiałów medycznych oraz recepturowych'' – na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu znajduje się na tej samej stronie internetowej - w zakładce Smart PZP.

DZP/14/PN/2019

Zakup sprzętu i aparatury medycznej na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

DZP/317/07/2019

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach postępowania

poniżej 30 000 EURO

na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r. i 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl.

DZP/23/PN/2019

Ogłoszenie o zamówieniu i pozostałe dokumenty dotyczące postępowania przetargowego pn. ,,Modernizacja serwerowni produkcyjnej oraz głównego punktu dystrybucyjnego sieci wraz z duplikacją macierzy produkcyjnej'' – znajdują się na tej samej stronie internetowej zamawiającego – w zakładce: SmartPZP.

DZP/6/PN/2019

Sukcesywne dostawy asortymentu ortopedycznego- implanty do kości drobnych, system implantów do protez pierwotnych i rewizyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ojca Pio w Przemyślu.

DZP/21/2019

Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych wykorzystywanych do zabiegów chirurgicznych- na rzecz Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu