Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

ZP/27/PN/2018

Sukcesywne dostawy sprzętu wewnątrznaczyniowego do zabiegów hybrydowych i wewnątrznaczyniowych

ZP/28/PN/2018

Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu medycznego i laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

DZP/24/PN/2018

Dostosowanie budynku poszpitalnego do potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu

ZP/20/PN/2018

Świadczenie usług wykonywania okresowych przeglądów technicznych aparatury medycznej