ZP/1/US/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień Publicznych

(Dz. U. z 2018r., poz 1986)

NA

usługę ochrony obiektów i pozostałego majątku

Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.doc)Ogłoszenie o zamówieniu430 kB2018-12-03 09:29
Pobierz plik (Poprawienie wartości słownie wadium.doc)Poprawienie wartości słownie WADIUM31 kB2018-12-05 11:06
Pobierz plik (Odpowiedzi.doc)Odpowiedzi na zapytania57 kB2018-12-06 14:07
Pobierz plik (Odpowiedzi 2.doc)Odpowiedzi nr 2 na zapytania57 kB2018-12-07 13:47
Pobierz plik (Informacja z otwarcia ofert.pdf)Informacja z otwarcia ofert360 kB2018-12-12 12:31
Pobierz plik (Zawiadomienie o wyborze.doc)Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty49 kB2018-12-19 10:22
Pobierz plik (OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - US.docx)Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu14 kB2019-01-02 08:35