Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu www.bip.gov.pl

PLAN POSTĘPOWAŃ na 2020 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ na 2020 rok - o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić zamawiający w zakresie: dostaw, usług i robót budowlanych.

PLAN POSTĘPOWAŃ na 2019 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ na 2019 rok - o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić zamawiający w zakresie: dostaw, usług i robót budowlanych.

PLAN POSTĘPOWAŃ na 2018 rok

PLAN POSTĘPOWAŃ na 2018 rok - o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić zamawiający w zakresie: dostaw, usług i robót budowlanych.

PLAN POSTĘPOWAŃ na 2017 rok.

PLAN POSTĘPOWAŃ na 2017 rok - o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić zamawiający w zakresie: dostaw, usług i robót budowlanych.