OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Projekt techniczny modernizacji serwerowni produkcyjnej wraz z głównym punktem dystrybucyjnym sieci oraz duplikacji macierzy produkcyjnej.”